"post made" — Słownik kolokacji angielskich

post made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta zrobiła
  1. make czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If you want to make other posts, you'll have to use Mail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo