"take the post" — Słownik kolokacji angielskich

take the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź pocztę
  1. take czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now he wouldn't take a political post here for anything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo