"make a post" — Słownik kolokacji angielskich

make a post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki poczta
  1. make czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If you want to make other posts, you'll have to use Mail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo