"see one's post" — Słownik kolokacji angielskich

see one's post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widzieć czyjś poczta
  1. see czasownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you want to know more about 3D see my next post.

    Podobne kolokacje: