"read one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

read one's posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: read one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czytać czyjś poczty
  1. read czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As for the rest, did you even read my post?

    Podobne kolokacje: