"use as a post" — Słownik kolokacji angielskich

use as a post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie jako stanowisko
  1. use czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A tree trunk attached to its outside wall was once used as a whipping post.

    Podobne kolokacje: