"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(3) obey, oversee
Kolokacji: 2
2. Post quotes = Poczta cytuje Post quotes
3. Post notes = Notatki poczty Post notes
5. post suggests = poczta wskazuje post suggests
6. Post mentions = Wzmianki poczty Post mentions
7. post marks = znaki poczty post marks
8. Post cites = Poczta powołuje się Post cites
9. post shows = poczta pokazuje post shows
10. post indicates = stanowisko wskazuje post indicates
(7) come, exist
Kolokacji: 2
(8) reveal, display
Kolokacji: 2
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.