ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"post of officer" — Słownik kolokacji angielskich

post of officer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko funkcjonariusza
  1. officer rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The post of chief financial officer is a new one at the company.

    Podobne kolokacje: