"blog post" — Słownik kolokacji angielskich

blog post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta bloga
  1. blog rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Feel free to use my points for the blog post next week.

    Podobne kolokacje: