"Washington Post" — Słownik kolokacji angielskich

Washington Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Washington Post
 1. Washington rzeczownik + post rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Washington Post might be considered as the pioneer of social reading applications.

  Podobne kolokacje:

"Washington Post" — Słownik kolokacji angielskich

Washington Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Washington Post
 1. Washington rzeczownik + post rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Washington Post might be considered as the pioneer of social reading applications.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo