"Post reports" — Słownik kolokacji angielskich

Post reports kolokacja
Popularniejsza odmiana: Washington Post reports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Raporty poczty
  1. post rzeczownik + report czasownik
    Zwykła kolokacja

    At about 2330, a forward operating post reported increased activity.

    Podobne kolokacje: