"Post says" — Słownik kolokacji angielskich

Post says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta oznacza
  1. post rzeczownik + say czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe even a post from him, saying where he was.

    Podobne kolokacje: