"Washington Post reports" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Raporty Washington Post
  1. post rzeczownik + report czasownik
    Silna kolokacja

    At about 2330, a forward operating post reported increased activity.

    Podobne kolokacje: