"Post mentions" — Słownik kolokacji angielskich

Post mentions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wzmianki poczty
  1. post rzeczownik + mention czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the piece, the Post mentions that last summer Tripp was contacted about Willey by "a Newsweek reporter."

    Podobne kolokacje: