"post player" — Słownik kolokacji angielskich

post player kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gracz poczty
  1. post rzeczownik + player rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Standing at 2.08m, he may have the physical potential to become an average post player.

    Podobne kolokacje: