"post punk" — Słownik kolokacji angielskich

post punk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punk poczty
  1. post rzeczownik + punk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    New wave and post punk were the trend in 80s Russian rock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo