ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(3) trading, trade, Penny
Kolokacji: 3
1. command post = stanowisko dowodzenia command post
2. army post = wojskowa poczta army post
3. police post = stanowisko policyjne police post
4. post of officer = stanowisko funkcjonariusza post of officer
5. Legion post = Poczta legionu Legion post
  • It often covers a specific city, county, or American Legion post.
  • The local American Legion post donated the land to the school district.
  • He then started performing for church groups, schools and American Legion posts.
  • And the local American Legion post presented him with a medal.
  • His first performance was for the local American Legion post, where he sang old country songs.
  • The city was once the site of a French Foreign Legion post.
  • I now opened the letter from the American Legion Post.
  • He was commander of the local American Legion post.
  • Some of the members of that dwindling Legion post still socialize there.
6. post of commander = stanowisko dowódcy post of commander
7. VFW Post = Poczta VFW VFW Post
8. communications post = komunikacje poczta communications post
9. garrison post = stanowisko garnizonowe garrison post
10. Pentagon post = Poczta Pentagonu Pentagon post
11. artillery post = poczta artylerii artillery post
(5) cabinet, lamp, bed
Kolokacji: 3
(6) observation, monitoring
Kolokacji: 2
(7) goal, border, frontier
Kolokacji: 3
(11) fence, gate, railing
Kolokacji: 3
(12) government, General, Governor
Kolokacji: 3
(13) guard, security, licence
Kolokacji: 3
(15) staging, Twitter, ring
Kolokacji: 3
(16) director, management, manager
Kolokacji: 3
(18) professor, university, staff
Kolokacji: 3
(23) health, hardship
Kolokacji: 2
(24) support, rudder, anchor
Kolokacji: 3
(25) Picture, sign, signal
Kolokacji: 3
(26) timber, wood, cedar, oak
Kolokacji: 4
(27) research, surveillance
Kolokacji: 2
(28) Mr., Ms
Kolokacji: 2
(29) York, king
Kolokacji: 2
(30) intelligence, committee
Kolokacji: 2
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.