"Post newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

Post newspaper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta gazeta
  1. post rzeczownik + newspaper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wasn't really considered for the Cheltenham Gold Cup although the Racing Post newspaper felt his early morning price of 66/1 was some value.

    Podobne kolokacje: