"Guardian newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian newspaper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik gazeta
  1. guardian rzeczownik + newspaper rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe the Guardian newspaper should start with one or two.