"Sunday newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

Sunday newspaper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gazeta niedzielna
  1. Sunday rzeczownik + newspaper rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Putting on a pot of coffee, he went to the front door, where the Sunday newspaper would be waiting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo