"like this post" — Słownik kolokacji angielskich

like this post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ten sposób poczta
  1. like czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Be the first to like this post.

    Podobne kolokacje: