KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(2) Road, Diploma, Street
Kolokacji: 5
1. post system = system poczty post system
2. post code = kod pocztowy post code
3. post voting system = system poczty wyborczy post voting system
4. post office name = imię pocztowe post office name
5. post method = metoda poczty post method
6. Post editor = Redaktor poczty Post editor
7. post graduate program = program poczty magisterski post graduate program
(5) Box, box, oak, chaise
Kolokacji: 4
(6) season, mill, time, Fall
Kolokacji: 4
(7) card, hole
Kolokacji: 2
(9) graduate, graduation, reader
Kolokacji: 3
(10) town, Department, Mills
Kolokacji: 3
(11) exchange, move, haste
Kolokacji: 3
(12) pattern, modernism
Kolokacji: 2
(13) Cereal, processing
Kolokacji: 2
(14) parade, world, poll
Kolokacji: 3
(15) disorder, independence, degree
Kolokacji: 3
(17) education, doc
Kolokacji: 2
(18) columnist, editorial, headline
Kolokacji: 3
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.