"post code" — Słownik kolokacji angielskich

post code kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kod pocztowy
  1. post rzeczownik + code rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Austrian post codes were introduced in 1966 and consist of four numbers.

    Podobne kolokacje: