14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) ministerial, pastoral
Kolokacji: 2
(2) diplomatic, presidential
Kolokacji: 2
(4) top, excellent
Kolokacji: 2
1. anonymous post = anonimowa poczta anonymous post
2. low post = prymitywna poczta low post
3. small post = cicha poczta small post
4. great post = świetna poczta great post
5. light post = poczta światła light post
6. tall post = wysoka poczta tall post
7. large post = duża poczta large post
8. lesser post = mniejsza poczta lesser post
9. short post = krótka poczta short post
10. heavy post = pogrubiona poczta heavy post
11. statewide post = w całych Stanach poczta statewide post
(15) similar, different
Kolokacji: 2
(17) official, American
Kolokacji: 2
(19) ceremonial, daily
Kolokacji: 2
(21) vacant, stern, white
Kolokacji: 3
(23) honorary, honourable, exalted
Kolokacji: 3
(24) local, national, federal
Kolokacji: 3
(25) vertical, upright, forward
Kolokacji: 3
(26) French, German
Kolokacji: 2
(27) judicial, bureaucratic
Kolokacji: 2
(29) sensitive, fortified, sturdy
Kolokacji: 3
(30) ambassadorial, consular
Kolokacji: 2
(31) elective, appointive
Kolokacji: 2
(33) cabinet-level, equivalent
Kolokacji: 2
(34) informative, advisory
Kolokacji: 2
(36) ecclesiastical, religious
Kolokacji: 2
(37) related, executive, hereditary
Kolokacji: 3
(38) clerical, professional
Kolokacji: 2
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.