"large post" — Słownik kolokacji angielskich

large post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża poczta
  1. large przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are the large vertical posts at the top and bottom of the staircase.

powered by  eTutor logo