"ministerial post" — Słownik kolokacji angielskich

ministerial post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ministerialna poczta
  1. ministerial przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He served at the lower house 16 times and held different ministerial post.

powered by  eTutor logo