"ministerial position" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ministerialna pozycja
  1. ministerial przymiotnik + position rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He held a number of ministerial positions between 1953 and 1965.

powered by  eTutor logo