ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(3) trading, trade, Penny
Kolokacji: 3
(5) cabinet, lamp, bed
Kolokacji: 3
(6) observation, monitoring
Kolokacji: 2
(7) goal, border, frontier
Kolokacji: 3
1. Denver Post = Denver Poczta Denver Post
2. New York Post = Nowy Jork Poczta New York Post
3. Canada Post = Kanada Poczta Canada Post
4. Australia Post = Australia Poczta Australia Post
5. Houston Post = Houston Poczta Houston Post
6. Birmingham Post = Birminghamska Poczta Birmingham Post
7. Dominion Post = Dominium Poczta Dominion Post
8. Cincinnati Post = Cincinnati Poczta Cincinnati Post
9. Boston Post = Boston Poczta Boston Post
10. Palm Beach Post = Plażowa Poczta palmowa Palm Beach Post
11. Arkansas Post = Arkansas Poczta Arkansas Post
12. Connecticut Post = Connecticut Poczta Connecticut Post
13. state post = stanowisko państwowe state post
14. Liverpool Daily Post = Liverpoolski Dziennik Poczta Liverpool Daily Post
15. NY Post = Poczta NY NY Post
16. South China Morning Post = Południe Chiny poranna Poczta South China Morning Post
17. U.S. post = USA poczta U.S. post
18. Japan Post = Japonia Poczta Japan Post
19. Charleston Post = Charleston Poczta Charleston Post
20. Bridgeport Post = Bridgeport Poczta Bridgeport Post
21. city post = poczta miasta city post
(11) fence, gate, railing
Kolokacji: 3
(12) government, General, Governor
Kolokacji: 3
(13) guard, security, licence
Kolokacji: 3
(15) staging, Twitter, ring
Kolokacji: 3
(16) director, management, manager
Kolokacji: 3
(18) professor, university, staff
Kolokacji: 3
(23) health, hardship
Kolokacji: 2
(24) support, rudder, anchor
Kolokacji: 3
(25) Picture, sign, signal
Kolokacji: 3
(26) timber, wood, cedar, oak
Kolokacji: 4
(27) research, surveillance
Kolokacji: 2
(28) Mr., Ms
Kolokacji: 2
(29) York, king
Kolokacji: 2
(30) intelligence, committee
Kolokacji: 2
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.