"Arkansas Post" — Słownik kolokacji angielskich

Arkansas Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arkansas Poczta
  1. Arkansas rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These people used Arkansas Post as a home base and entrepôt.

    Podobne kolokacje: