"Canada Post" — Słownik kolokacji angielskich

Canada Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kanada Poczta
  1. Canada rzeczownik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    Canada Post used this mark and continues to use it for first day cover cancellations.

    Podobne kolokacje: