"move from one's post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejść czyjś poczta
  1. move czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She hadn't moved from her post, but he could see that, unlike everyone else in the room, she was aware of what was happening.

    Podobne kolokacje: