"Japan Post" — Słownik kolokacji angielskich

Japan Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Japonia Poczta
  1. Japan rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A series of ten postage stamps were issued by Japan Post in 2006.

    Podobne kolokacje: