"share posts" — Słownik kolokacji angielskich

share posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczty akcyjne
  1. share czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its leaders said that they had agreed to share committee positions and other posts with smaller parties, but it is not clear how they will be distributed.

    Podobne kolokacje: