"Cincinnati Post" — Słownik kolokacji angielskich

Cincinnati Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cincinnati Poczta
  1. Cincinnati rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Prior to her legal career, Jones was a staff reporter at the Cincinnati Post.

    Podobne kolokacje: