"use one's post" — Słownik kolokacji angielskich

use one's post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś poczta
  1. use czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was his first opportunity to use his listening post.

    Podobne kolokacje: