"Liverpool Daily Post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liverpoolski Dziennik Poczta
  1. Liverpool rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He then worked for a few years as a journalist for the Liverpool Daily Post.

    Podobne kolokacje: