"state post" — Słownik kolokacji angielskich

state post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko państwowe
  1. state rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Party officials were banned from holding senior state posts.

    Podobne kolokacje: