"work in posts" — Słownik kolokacji angielskich

work in posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca w stanowiskach
  1. work czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had previously worked at Fitzgerald, in posts that included creative director, from 1991 to 1999.

    Podobne kolokacje: