"Boston Post" — Słownik kolokacji angielskich

Boston Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Boston Poczta
  1. Boston rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He founded the Boston Post in 1831 and conducted it until 1875.

    Podobne kolokacje: