"Bridgeport Post" — Słownik kolokacji angielskich

Bridgeport Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bridgeport Poczta
  1. Bridgeport rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After graduating from Warren Harding High School in 1930, Kelly worked at odd jobs until he was hired as a crime reporter on the Bridgeport Post.

    Podobne kolokacje: