BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(3) discourage, report, notify
Kolokacji: 3
2. fill the post = dokonaj obsady stanowiska fill the post
3. share posts = poczty akcyjne share posts
4. hit the post = trafić w słupek hit the post
5. use as a post = wykorzystanie jako stanowisko use as a post
6. use one's post = używać czyjś poczta use one's post
7. attack the post = zaatakuj stanowisko attack the post
8. serve at posts = służ przy pocztach serve at posts
9. stand at one's post = stań na swoim stanowisku stand at one's post
10. serve the post = obsłuż pocztę serve the post
12. assign the post = przydziel pocztę assign the post
13. work in posts = praca w stanowiskach work in posts
14. move from one's post = przejść czyjś poczta move from one's post
15. post manned = poczta obsługiwała post manned
16. strike the post = skreśl pocztę strike the post
(10) add, tell, comment, mention
Kolokacji: 5
(11) succeed, arrive
Kolokacji: 3
(12) own, feature
Kolokacji: 2
(13) delete, eliminate
Kolokacji: 2
(14) choose, elect
Kolokacji: 3
(15) reward, award
Kolokacji: 2
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.