"post covers" — Słownik kolokacji angielskich

post covers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta obejmuje
  1. post rzeczownik + cover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This post covers nearly a hundred thousand acres.

    Podobne kolokacje: