"serve the post" — Słownik kolokacji angielskich

serve the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsłuż pocztę
  1. serve czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Patrick Deane is the seventh president of the university, serving the post since 1 July 2010.

    Podobne kolokacje: