"Houston Post" — Słownik kolokacji angielskich

Houston Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Houston Poczta
  1. Houston rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On April 21, 1867, the first occurrence of a baseball game was taken into account by the Houston Post.

    Podobne kolokacje: