ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(3) discourage, report, notify
Kolokacji: 3
1. lose one's post = przegrywać czyjś poczta lose one's post
2. set up a trading post = zbiór w górę faktorii set up a trading post
3. Cancel Post is sent = Odwoływać Pocztę jest wysłany Cancel Post is sent
4. send to posts = wyślij do poczt send to posts
5. post set = poczta umieściła post set
6. locate posts = umieść poczty locate posts
7. step from one's post = krok z czyjś poczta step from one's post
8. install posts = zainstaluj poczty install posts
9. post sunk = poczta zatopiony post sunk
(10) add, tell, comment, mention
Kolokacji: 5
(11) succeed, arrive
Kolokacji: 3
(12) own, feature
Kolokacji: 2
(13) delete, eliminate
Kolokacji: 2
(14) choose, elect
Kolokacji: 3
(15) reward, award
Kolokacji: 2
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.