"recent post" — Słownik kolokacji angielskich

recent post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najnowsza poczta
  1. recent przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I went back an read some of your recent post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo