"old post" — Słownik kolokacji angielskich

old post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara poczta
  1. old przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Deng returned him to his old post of vice premier in 1979.

    Podobne kolokacje: