"early post" — Słownik kolokacji angielskich

early post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna poczta
  1. early przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Oh, and thanks for the link on an earlier post.

    Podobne kolokacje: