"previous blog post" — Słownik kolokacji angielskich

previous blog post kolokacja
Popularniejsza odmiana: previous post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzednie stanowisko bloga
  1. previous przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let me give you an example from my previous post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo