"Jakarta Post" — Słownik kolokacji angielskich

Jakarta Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dżakarcka Poczta
  1. Jakarta rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    According to The Jakarta Post, the probable cause of death was heart failure.

    Podobne kolokacje: